top of page

Aanbod voor patiënten

U staat bij ons altijd centraal, daarom zijn wij voor u 24 uur en 7 dagen bereikbaar

Wij halen alles er uit om voor U activiteiten te organiseren op meerdere locaties in Nederland. Wij beschikken over een groot netwerk dat ons aanbod omarmt en ons toegankelijkheid biedt om met u in contact te komen. Bestaande regulier verenigingen willen dat U zelf naar hun toe moet gaan, maar wij komen zelf naar U toe. Onze regiocoördinatoren staan voor U klaar! Tijdens een kennismakingsgesprek nemen wij alles met u door wat u nodig heeft voor ondersteuning en zullen u plaatsen in een passend programma dat geschikt voor u is.

 

Wij spreken uw taal en maken zeker een verschil in uw situatie en in uw directe omgeving. Wij geven u veel tools hoe u beter en effectief kunt communiceren met de wereld van gezondheid. Onze vrijwilligers zijn ook ervaringsdeskundigen.

 

Inloop:  Het is voor U als patient en naaste belangrijk om op een plek terecht te komen die veilig voor U is en aan  betrouwbare informatie te komen, vervolgens deel te kunnen nemen aan bepaalde activiteiten. Helaas op dit moment is er bijna niks voor de doelgroep laaggeletterde migranten patienten en hun naasten. SiGN is nog hard bezig om een eerste interculturele inloophuis te beginnen waar aan alles gedacht moeten worden om in die behoefte te kunnen voorzien.

SIGN zoekt nog samenwerkingen met geintereseerde partijen om dit van de grond te krijgen. Het wordt een plek waar migranten chronische patienten en laaggeletterden en hun naasten, een optimale ondersteuning krijgen, waar zij zich veilig kunnen voelen en werken aan de kwaliteit van leven. 

 

Betrouwbare informatie: Als je te horen krijgt dat je ziek bent, wil je goed geïnformeerd worden door je artsen, behandelaars of zorgverleners. Goede en betrouwbare informatie over een ziekte en de verdere behandeling is één van de rechten van een patiënt. Uw artsen horen u ook over alle behandelmogelijkheden die er zijn in zijn/haar ziekenhuis of daar buiten. Om u optimaal van dienst te zijn werkt SIGN met patiëntenverenigingen die expertise en deskundigheid in huis hebben over diverse soorten ziektes. Deze verenigingen hebben vaak de juiste informatie in huis.
 SIGN beschikt ook over andere professionals die niet alleen over de ziekte, de behandeling en de bijwerkingen informatie verstrekken, maar ook over verschillende praktische zaken, zoals verzekeringstechnische en arbeidsgerelateerde zaken. U kunt deze informatie ook in uw eigen taal krijgen. Soms kunt u ook naar een DVD kijken waarin veel informatie zit over preventie, behandeling en beleving.

Voorlichting:  Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten op de plekken waar niet iedere patiëntenvereniging kan komen, in moskeeën, vrouwencentra en Huizen van de Wijk voor  migranten vrouwen en mannen laaggeletterden met chronische ziektes en hun naasten.  Onze voorlichters zijn allemaal opgeleid in de algemene voorlichting, daarnaast aparte modules getraind in verschillende chronische ziektes. Tijdens onze voorlichtingen laten we ook een ervaringsdeskundige aan het woord en gaat de discussie in de groep aan, waarbij er wederzijdse interactie met elkaar is. Doelen zijn ten eerste uitleg over de ziekte geven en ten tweede betere communicatie met arts en ziekenhuis.

Lotgenotencontact/zelfmanagement: zijn workshop's, is één keer per twee weken. Patiënten kunnen in een veilige omgeving makkelijk hun ziekte bespreekbaar maken met andere patiënten met dezelfde ziekte. Ze leren om te gaan met hun ziekte en werken aan de kwaliteit van hun leven.

Psychosociale zorg en reintegratie: Als je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent, dan krijg je veel vragen over je heen en loop je met veel emoties rond. Het nieuws kan veel impact hebben zowel voor jezelf als patiënt als voor je directe omgeving.

Deze lijn van psychosociale ondersteuning wordt aangeboden aan bezoekers die meer ondersteuning nodig hebben dan een luisterend oor en wordt aangeboden door psychologen en therapeuten. Counselors bieden mindfulness en yoga aan. Tevens wordt ook reïntegratie-advies gegeven voor degenen die weer aan het werk willen.

 

Ook als je de taal niet goed machtig bent, kun je bij ons door professionals die jouw taal spreken en begrijpen geholpen worden. Iedereen kan bij ons terecht, alleen, samen met je echtgenoot of met je gezin. Je echtgenoot kan waarschijnlijk ook niet makkelijk het nieuws van de ziekte verdragen. Voor hem of haar kan ook wat veranderen. Hulp hierbij kan verlichtend zijn voor beiden tijdens gesprekken met één van onze psychologen.

 

Kleine kinderen hebben naast je ziekte ook aandacht nodig; hun opvoeding gaat gewoon door. Ze stellen ook veel vragen, maar hoe leg je ze in een eenvoudige taal uit wat jouw ziekte inhoudt en betekent? En hoe daarmee om te gaan in de nabije toekomst? Onze professionals helpen je graag om antwoorden te kunnen vinden op je vragen.

Wordt vrijwilliger bij ons

Aanbod voor partners

Ontwikkeling voorlichtingen
SiGN ontwikkelt op verschillende gezondheidsonderwerpen voorlichtingsmateriaal op maat. Wij adviseren ook organisaties die te maken hebben met de doelgroep migranten en laaggeletterden hoe zij toolkits en passende voorlichtingsmateriaal kunnen ontwikkelen.
Daarnaast organiseren  wij landelijk honderden voorlichtingsbijeenkomsten op locatie voor migranten groepen en laaggeletterden.
Onderzoek/medeonderzoek
Om tot kwaliteit van de zorg te komen is het van belang goed onderzoek uit te voeren. Om goed onderzoek uit tevoeren is kennis van de materie erg belangrijk. SiGN beschikt over een netwerk van onderzoeksprofessionals die interculturele blik hebben. Binnen onderzoeken worden vragenlijsten gemaakt om aan respons van deelnemers te komen, daarnaast is de input van focussen ook belangrijk . SiGN kan u daarin ondersteunen en kan u diensten op maat aanbieden.
Training en advies
SiGN heeft een intercultureel aanbod van trainingen ontwikkeld. Ons aanbod wordt altijd op maat aangeboden met regelmaat worden onze trainingen gemaakt met een aansluiting aan de behoefte van onze clienten en klanten. SiGN beschikt over een bestand van trainers die ook gecertificeerd zijn en sommige van hun werken met een theater en acteerbureau's. 
infolijn/helpdesk
Soms weet u helemaal niet wat u moet doen met een een vraag of in een situatie met een migrante client(e). Het kan zijn dat dit voor u nieuw is of helemaal niet herkenbaar zoals u zelf gewend bent binnen uw organisatie. SiGN kan u daarin hulp bieden, het kan telefonisch of per mail. 
Onderwijs en klinische lessen
SiGN verzorgt klinische lessen op locatie bij een zorginstelling of bij een onderwijsinstelling. Wij beschikken over modules als interculturele communicatie, ziekte beleving in andere culturen, palliatieve zorg voor niet westerse migranten, rouw en verlies en andere culturen etc....Deze modules worden altijd op maat gegeven.. SiGN beschikt over een bestand van artsen, verpleegkundigen, geestelijke verzorgers, Counseler. Ze zijn allemaal deskundig op hun gebied en ook gecertificeerd. 

Werkwijze uitvoering projecten

bottom of page