top of page

Over ons

SIGN, uw gids in de grotten van de gezondheidszorg!

 

Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland (SIGN) is opgericht om een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van instellingen binnen de gezondheidzorg in Nederland voor iedereen te maken.  Wij slaan bruggen tussen zorgvragers en zorgverleners, delen onze kennis met iedereen, participeren binnen onderzoek en geven adviezen op maat. Wij ontraffelen de verborgenheid in communicatie in welke setting dan ook en werken graag samen met zorginstellingen en andere partners: zowel inhoudelijk als op ontwikkelingsniveau.

De effectieve activiteiten van SIGN bestaan uit het begeleiden en voorlichten van de patiënt van het begin van de behandeling bij de zorgverlener tot de nazorg. De patiënt (evenals familie, vrienden of naasten) kan altijd zelf weer contact opnemen voor aanvullende informatie en ondersteuning. SIGN heeft beschikt over eigen methodieken, zoals maatschappelijke vitaliteit en LOT methodiek voor chronisch zieke patiënten, met name bij ziektes als kanker, hartziekten, diabetes en longziektes, die gericht zijn op leefstijl, kwaliteit van leven en zelfmanagement.

 

Middelen die SIGN hierbij toepast zijn onder andere voorlichtingsbijeenkomsten, spreekuren, workshops, casemanagement, verzorgen van lotgenotencontact en zelfmanagement, verschaffen van voorlichtingsmateriaal, reïntegratie en geestelijke en mentale bijstand.

Wij weten uit ervaring dat migranten en laaggeletterden onvoldoende geïnformeerd worden over de zorgvoorzieningen. Veel patiënten gaan niet naar een bestaand regulier spreekuur van een patiëntenvereniging, omdat zij zich vaak niet begrepen voelen. Doorgaans spreken zij de taal niet goed en beleven de ziekte anders dan autochtone Nederlanders. Instellingen die te maken hebben met de doelgroep niet westerse migranten geven ook vaak aan dat zij niet goed thuis zijn in andere culturen.  Onze aanwezigheid als sleutelfiguur en benadering vormen een toegevoegde waarde binnen de wereld van het bestaande regulier aanbod. 

 

SIGN heeft een breed aanbod zowel voor patiënten als voor professionals. Het is daarbij mogelijk patiënten en hun naasten in hun eigen taal aan te spreken en te ondersteunen.

 

 

Onze kernwaarden:

  • Betrouwbaar

  • Deskundig

  • Professioneel

Ons team

Mohamed Amraoui
Bestuursvoozitter/directeur
Floris van Hoek
Secretaris/office manager
Abdessamad Baadoud
Penningmeester
Ismael Canga
PR & Communicatie
M'barka Mbin
Projectleider
Abdessamad Baadoud
Penningmeester
Landelijke Coordinatoren en vrijwilligers

Adviescommissie

Mohamed Amraoui
Bestuursvoozitter/directeur
Dr. Amir
Chirurg
Dhr. k. Metlek
Huisarts
Mr. K. Mohajir
Jurist/
bottom of page